http://galimybes.pedagogika.lt/projekto-veiklos/vidurinio-ugdymo-programos

Modulinių mokymo programų viduriniam ugdymui rengimo veikla


"Siekiant įgyvendinti lankstesnį ugdymo proceso organizavimą, didinti mokinių mokymosi krypties pasirinkimo galimybes bei ugdyti jų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, projekto metu bus sukurtos ir išbandytos 11-12 klasių lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir
gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) bendrosios programos, suskirstytos moduliais".
"Vidurinio ugdymo (11-12 kl.) modulių programos su metodinėmis rekomendacijomis turi atspindėti vidurinio ugdymo koncentrui keliamus reikalavimus, taikytinos ir išbandytos praktikoje. Kuriant dokumentus, bus atsižvelgta į pažangių šalių švietimo srityje praktiką, pritaikant ir adaptuojant ją Lietuvos situacijai. 9-12 klasių ugdymo turinio kontekste sietis su kitose veiklose rengiamais projekto rezultatais. Metodinėse rekomendacijose aprašomos diegiamos inovacijos turi atitikti bendruosius didaktikos, specialiuosius dalykų metodinius reikalavimus, atliepti ugdymo turinio atnaujinimo dokumentuose nurodytas kryptis'.

Pavyzdys:
"Matematikos vidurinio ugdymo 11-12 kl. metodinių rekomendacijų projekto 3 modulis -
"Funkcijos sąvoka. Laipsninė, rodiklinė ir logaritminė funkcija"(2011-08-16)